Doç. Dr. Erdem Barış Cartı (Başkan)
Doç. Dr. Şule Taş Gülen (Üye)
Doç. Dr. Gökhan Sargın (Üye)
Dr. Öğretim Üyesi Ayça Urhan Tuzcu (Üye)
Araş. Gör. Dr. Ezgi Baykul (Üye)
Araş. Gör. Dr. Berk Mutlu (Üye)
Hüseyin Çelebioğlu (Üye)