Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, ülkemizin önemli tıp fakültelerinden biri olup ilk mezunlarını 2004 yılında vermiştir. Mezuniyet sonrasında hekimlerimiz gerek yurtiçi gerekse yurtdışında görev yapmaktadır. Tıp Fakültesi Mezunlar Platformu mezunlarımız arasındaki bağların güçlendirilmesi, hekimlik hayatlarına katkı sağlanması, kişisel ve sosyal anlamda becerilerinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu platform ile mezunlarımızın okul yıllarından sonra bir arada olabilmesi, iletişim kurabilmesi, üniversite imkanlarından yararlanmaya devam etmesi, akademik ve sosyal yaşamın zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Mezunlar arasındaki haberleşme arttıkça, üniversitemiz çatısı altında bilgi paylaşımı, deneyim aktarımı, dayanışma ve yardımlaşmanın mümkün olacağına inancımız tamdır. Bu amaçla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi kültürünü geliştirecek olan bu platformu güçlendirmek hepimizin katkılarıyla gerçekleşecektir.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mezunlar Platformu Komisyonu